De omgevingsdienst Groningen zoekt via Groningen Huurt In een coördinator functioneel beheer. BANDIT heeft in het verleden opdrachten uitgevoerd voor de omgevingsdienst Groningen en kent de organisatie. De opdracht omschrijving op Groningen Huurt In is als volgt:

Wat ga je doen?

Je ondersteunt twee samenwerkende omgevingsdiensten met de doorontwikkeling van het zaaksysteem (LeefOmgevingSysteem).  De implementatie van het zaaksysteem is afgerond en functioneel beheer speelt een essentiële rol in de verdere ontwikkeling van het zaakgericht werken. Ook ben je verantwoordelijk voor het verder optimaliseren van een professionele beheerorganisatie. Hierbij heb je nauwe afstemming met relevante in- en externe stakeholders.

Je begeleidt een team van Functioneel Beheerders en coördineert de verschillende overlegvormen tussen Functioneel Beheer en gebruikers. Als “gezicht” van het beheer verbind je en creëer je draagvlak voor het beheer, zowel binnen de diensten als bij de leveranciers. Je rapporteert aan het management van beide gebruikersorganisaties.

De rol/taken:

 • Je coördineert de werkzaamheden van het team functioneel beheer en bent in die zin een meewerkend voorman/-vrouw.
 • Je ontwikkelt best-practice voor de uitvoering van de functioneel beheerprocessen en als gemeenschappelijke taal.
 • Je implementeert en optimaliseert uitgewerkte procedures, waar onder: incident management, wijzigingenbeheer, release management, problem management, Service Level Management (managen beheer SLA/DAP), gebruikersbeheer (ondersteuning van de gebruikers), financieel beheer (in kaart brengen budgetten en kosten).
 • Je ondersteunt in het contractmanagement.
 • Je optimaliseert de projecten-/wijzigingen- releasekalender en beheert deze.
 • Je bereid periodiek overleg met de gebruikersorganisatie voor en coördineert dit.
 • Je bent verantwoordelijk voor adequate en transparante communicatie richting de gebruikersorganisatie en managed hun verwachtingen.
 • Je realiseert je dat met de functie 2 organisaties worden bediend, met elk hun eigen karakter rondom hiërarchische en functionele aansturing

Kandidaatomschrijving

 • Je hebt kennis en aantoonbare ervaring met het concept zaakgericht werken bij een overheidsorganisatie en de ondersteuning hiervan met een zaaksysteem (kennis van Powerbrowser is een pré).
 • Je bent een kei in het uitbouwen en onderhouden  van een tactische samenwerking met de interne organisaties en leveranciers en de inrichting van ICT en informatievoorziening (ervaring met leveranciersmanagement is een pré).
 • Je hebt zelf ervaring met Functioneel beheer, maar ook met het aansturen van Functioneel Beheerders.
 • Je afgeronde HBO opleiding richting Bedrijfskunde/Informatica helpt je om processen snel te doorgronden en optimalisaties pragmatisch en constructief door te voeren.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het praktische implementeren van best practices op het gebied van servicemanagement-processen en functioneel beheer.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de optimalisatie van servicemanagementsystemen.
 • Je beschikt over competenties die de functie ondersteunen.  

Interviewplanning

Gesprekken zijn gepland in de week van 13 april.